Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Een Stage Op Curaçao is een online platform voor voornamelijk stagiaires die naar Curaçao gaan en op Curaçao zijn. De website fungeert als informatiebron en maakt het gemakkelijk om online auto’s en kamers, studio’s en appartementen te reserveren. Op gebruik van de website en de diensten van Een Stage Op Curaçao zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Termen en definities

1.a Huurder: persoon die tegen betaling aan verhuurder een voor bepaalde of onbepaalde tijd huur van een object wil genieten.

1.b Verhuurder: persoon die tegen betaling en veelal voor bepaalde duur een zaak ter beschikking van een huurder stelt en laat voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.

1.c Stagiair(e): Een voor de Nederlandse wetgeving erkende student die rechtsgeldig stage gaat lopen, aan het lopen is of heeft gelopen en gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van de diensten van Een Stage Op Curaçao.

1.d Een Stage Op Curaçao: De gehele organisatie als bedrijf en rechtspersoon en een ieder die een functie uitvoert in de organisatie.

1.e Dienst(en): persoonlijke consults, informatie verschaffing, huisvestingbemiddeling, autoverhuurbemiddeling, bemiddeling bij de stagevergunning ofwel de verklaring van rechtswege en alle andere betaalde of onbetaalde diensten die Een Stage Op Curaçao aanbiedt.

1.f Overeenkomst: Een schriftelijke of mondelinge afspraak tussen twee of meerdere partijen zoals huurder, verhuurder, stagiair(e) en Een Stage Op Curaçao of derden.

Algemeen

2.a Een Stage Op Curaçao fungeert als bemiddelaar, waar door huurder en verhuurder geen rechten aan ontleend kunnen worden. Mochten er geschillen voordoen tussen huurder en verhuurder, dan  kan Een Stage Op Curaçao niet aansprakelijk worden gesteld.

2.b Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder en verhuurder welke overeenkomst hij/zij aangaat. Huurder dient zichzelf te verdiepen in het contract en het huurobject. Verhuurder dient zelf akkoord te gaan met huurder en de verantwoordelijkheid hiervoor te dragen.

2.c Het is de verantwoordelijkheid van de verhuurder dat correcte informatie vermeld staat op de website van Een Stage Op Curaçao. Vanuit de huurder en verhuurder kunnen hier dan ook geen rechten aan ontleend worden.

2.d Wanneer een reservering gedaan wordt via Een Stage Op Curaçao, dan kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Mocht onverhoopt het object al verhuurd zijn, dan kan Een Stage Op Curaçao niet aansprakelijk worden gesteld.

2.e Na aanvaarding van huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder is Een Stage Op Curaçao in beginsel niet het aanspreekpunt. Verhuurder en huurder dienen zich te richten naar elkaar.

2.f Een Stage Op Curaçao is niet verantwoordelijk voor het leveren van huurders aan verhuurders, ook niet als afspraken niet nagekomen worden door huurder.

2.g Op alle content van Een Stage Op Curaçao zijn auteursrechten van toepassing. Niets mag gekopieerd of gedeeld worden zonder schriftelijke toestemming van Een Stage Op Curaçao.

WeCreativez WhatsApp Support
Stage lopen op Curacao?
Stel hier al je vragen!