Stagevergunning

Stage op Curacao

Stagevergunning Curacao ➤ Het GRATIS stappenplan om jouw stagevergunning te bemachtigen in 10 stappen.

Ga jij stage lopen op Curacao? Wij hebben speciaal voor jou onderstaand stappenplan gemaakt. Het aanvragen van de stagevergunning is erg belangrijk voor je stage op Curacao. Zonder deze vergunning mag je geen stage lopen op het eiland.

Per 1 augustus 2020 heeft de immigratiedienst het aanvraagproces gewijzigd. Dit heeft met name te maken met het aanleveren van de documenten. Zo is de online portal niet meer beschikbaar. Nu dienen alle documenten per e-mail aangeleverd te worden. Dit stappenplan is helemaal up to date en kan jij gebruiken om jouw stagevergunning succesvol te bemachtigen. Mochten er nu al vragen zijn, neem gerust even contact met ons op per WhatsApp.

 

Algemene informatie

Nut stagevergunning Curacao

Sommige studenten vragen geen stagevergunning aan. Ja, het is even werk. En ja, het kost wat geld. Echter, als jij geen stagevergunning aanvraagt mag jij geen stage lopen op Curacao. Doe je dat toch, dan ben je illegaal op Curacao aan het stage lopen. Je loopt dan het risico om naar Nederland te worden gestuurd. Uiteraard loop je dan studievertraging op en daarnaast mag je voor een tijdje niet meer terugkeren naar Curacao. Dat is het echt niet waard….

Verblijfplaats op Curacao

Om toelaatbaar te zijn op Curacao heb jij onder andere een verblijfplaats nodig. Ander kan het voorkomen dat de douane je niet toe laat. Daarnaast moet je ook bij het aanvragen van de stagevergunning, je verblijfplaats kenbaar maken. Daarom raden we aan om nu alvast te gaan beginnen met het zoeken naar geschikte huisvesting. Hoe eerder jij begint met zoeken, hoe meer keuze er is voor jou! Heb jij vragen over veilige huisvesting of wil je wat advies. Neem gerust contact op per e-mail of WhatsApp.

 

Hi! Ik wil graag GRATIS advies betreffende veilige huisvesting voor mijn Stage Op Curacao

 

Andere belangrijke informatie

 • Elke Nederlander is toelaatbaar op Curacao met een geldig paspoort en een retourticket van maximaal 6 maanden. De stagevergunning hoeft dus nog niet verleend te zijn, sterker nog de stagevergunning hoeft zelfs nog niet aangevraagd te zijn. Je gaat dan gewoon naar Curacao met de status als toerist.
 • Om legaal stage te mogen lopen op Curacao dient de stagevergunning te zijn aangevraagd. Na de aanvraag kan het tot 4 maanden of soms zelfs langer duren voordat de stagevergunning wordt verleend. Let op: Je mag dus legaal stage lopen nadat de stagevergunning is aangevraagd (Lees: nadat de e-mail is verstuurd met benodigde documenten).
 • Wil je langer op Curacao blijven dan 6 maanden, dan dien jij al wel in het bezit te zijn van de stagevergunning voordat je naar het eiland gaat. Dit betekent dat een aanvraag niet voldoende is, de stagevergunning moet daadwerkelijk verleend zijn. Je dient terug te reizen voordat de stagevergunning verloopt.
 • Voor het aanvragen van de stagevergunning heb je een erkennings- of geboorteakte nodig. Deze mag niet ouder zijn dan 1 jaar bij het aanvragen van de stagevergunning. Ook heb je een verklaring omtrent gedrag nodig. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden bij het aanvragen. Daarnaast heb je een geldig paspoort nodig. Bij aanvragen moet het paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn.
 • De kosten voor de stagevergunning zijn in totaal zo’n €330,-. Dit bestaat uit de verklaring omtrent gedrag, de geboorteakte en de leges en retributiekosten voor de overheid van Curacao.

Nu jij bent bijgepraat en de belangrijke informatie tot je hebt genomen, gaan we het stappenplan volgen. Lees alles aandachtig door. Doe alles stap voor stap. Kom je er niet helemaal uit, vraag gerust.

 

Stap 1. Voorwerk verklaring omtrent gedrag (VOG)

Om een stagevergunning te kunnen krijgen moet jij een ‘verklaring omtrent gedrag’ kunnen overleggen, soms ook wel de verklaring van goed gedrag genoemd. Afgekort noemen we deze verklaring omtrent gedrag, de VOG.

Om de VOG aan te vragen, moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Dit aanvraagformulier is opgedeeld in twee delen. Zodra deze twee delen zijn ingevuld kan je hiermee naar het gemeentehuis om de VOG aan te vragen. Het is belangrijk dat je weet welke organisatie of persoon welk deel van het formulier moet invullen.

1e deel: Dit dient de aanvrager zelf in te vullen. Jij dus.
2e deel: Dit wordt ingevuld door de organisatie die de VOG verlangt (school of stageplaats).

Het kan zo zijn dat jij het aanvraagformulier van jouw school of stageplaats krijgt, waarbij onderdeel 2 van het formulier al is ingevuld. Als dit het geval is, dien je verder te gaan bij stap 2. Heb jij niks van school of van de stageplaats ontvangen doe dan het volgende:

 • Download het aanvraagformulier VOG.
 • Vul deel 1 van het document in en onderteken het.
 • Sla het document op.
 • Kies hoe jij onderdeel 2 wil laten invullen. Dit kan gratis door je stageplek of school.
 • Mochten zij dit niet voor je kunnen doen, is optie 3 de KGMC. Zij kunnen deel 2 ook voor je invullen tegen betaling. Via post, e-mail of persoonlijke afspraak (Den Haag). Wil je dat de KGMC deel 2 invult, volg de onderstaande stappen.
Post E-mail Persoonlijke afspraak
tijdsduur: Snel tijdsduur: Sneller tijdsduur: Snelst
Maak € 24,95 over op NL46ABNA0529375486 ten name van de Gevolmachtigde Minister van Curacao te Den Haag onder vermelding van jouw naam en print dit betalingsbewijs uit. Maak € 24,95 over op NL46ABNA0529375486 ten name van de Gevolmachtigde Minister van Curacao te Den Haag onder vermelding van jouw naam en bewaar het digitale betaling/overboekingsbewijs. Maak hier afspraak bij het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curacao.
Maak een kopie van jouw geldig legitimatiebewijs Maak een scan van jouw geldig legitimatiebewijs en een scan van het aanvraagformulier VOG. Ingevuld en ondertekend door jou. Ga naar je afspraak (Prinsegracht 63-65, 2512EX Den Haag), betaal € 24,95 (uitsluitend per pin!). Neem jouw geldig legitimatiebewijs mee. Neem ook het aanvraagformulier VOG mee. Ingevuld, ondertekend en uitgeprint.
Verzend het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier VOG, het betalingsbewijs en de kopie van jouw geldig legitimatiebewijs naar Prinsegracht 63-65, 2512 EX te Den Haag. Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier VOG samen met de scan van jouw geldig legitimatiebewijs en het digitale betaling/overboekings-bewijs naar vog@kgmc.nl.

Overigens, als je niet staat ingeschreven in Nederland, dan dien je digitaal de aanvraag in te dienen via www.justis.nl.

Na de behandeling van jouw aanvraag per post of e-mail, krijg jij het VOG aanvraagformulier per post retour. Heb jij gekozen voor de persoonlijke afspraak, dan heb jij direct het aanvraagformulier voor de VOG retour gekregen. Op dit moment is onderdeel 2 op het aanvraagformulier door het Curacaohuis (KGMC) te Den Haag ingevuld. Ga nu door naar stap 2 van dit stappenplan.

Tip: Heb je het aanvraagformulier VOG opgestuurd en wacht je nu totdat je het document retour ontvangt, dan kan je nu alvast beginnen met stap 3 van dit stappenplan. Namelijk het aanvragen van je geboorteakte.

 

Stap 2. Aanvraagformulier VOG indienen

Heb jij de vorige stap overgeslagen omdat je het aanvraagformulier ontvangen hebt van school of van jouw stageplaats, vul dan nu onderdeel 1 in van het aanvraagformulier en onderteken het (alleen onderdeel 1).

Op dit moment is onderdeel 1 én 2 van het aanvraagformulier VOG ingevuld. Nu kan jij de aanvraag indienen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Je moet echter in je achterhoofd houden dat de VOG niet ouder mag zijn dan 3 maanden als je de aanvraag voor de stagevergunning op Curacao doet.

Om de aanvraag voor de VOG in te dienen, moet jij je melden bij de afdeling burger- en publiekszaken van jouw gemeente. Bij sommige gemeenten moet je hiervoor afspraak maken, maar soms kan je ook gewoon binnenlopen. Neem dan het volgende mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Het aanvraagformulier VOG waarbij onderdeel 1 en 2 is ingevuld en ondertekend.

Eenmaal op het gemeentehuis zal je €41,35 moeten betalen voor de aanvraag van de VOG. Dit bedrag kan ietsjes per gemeente verschillen.

Als er in het verleden geen strafbare feiten zijn gepleegd, dient er binnen 4 weken na de aanvraag een beslissing te worden genomen. Als er wel strafbare feiten zijn gepleegd dan ontvang je binnen 8 weken na de aanvraag een beslissing. Als er strafbare feiten zijn gepleegd, dan wordt beoordeeld in hoeverre deze strafbare feiten een belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Als er een beslissing is gemaakt, krijg jij de VOG per post retour. In de praktijk is dit meestal binnen anderhalve week (zonder strafbare feiten), maar het kan dus ook 4 weken duren. Tijdens de wachttijd op de VOG kan jij gewoon door met de vervolgstappen van dit stappenplan, echter kan je de aanvraag voor de stagevergunning pas definitief maken als jij de VOG thuis hebt ontvangen.

 

Stap 3. Geboorteakte

Om stage te lopen op Curacao moet je een kopie van jouw geboorteakte aanleveren. Let op: De kopie van de geboorteakte mag niet ouder zijn dan 1 jaar bij het indienen van de aanvraag voor de stagevergunning.

Je kan de geboorteakte online aanvragen bij je gemeente. Ga hiervoor naar de website van de gemeente waar jij geboren bent. Woon je nu in Amsterdam, maar ben je geborgen in Rotterdam? Dan moet je jouw geboorteakte aanvragen in Rotterdam.

Eenmaal op de website van de gemeente volg je het proces die de gemeente heeft beschreven om de geboorteakte aan te vragen. Vaak moet je online een formulier invullen, kan je betalen en krijg je na een week een kopie van de geboorteakte toegestuurd. De kosten voor het aanvragen van de geboorteakte zijn €15,70. Dit bedrag wordt betaald aan de gemeente.

Heb je geen geboorteakte, maar ben je erkent. Dan dien je een kopie van de erkenningsakte aan te leveren. Ook deze mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Erkenning is mogelijk van toepassing als je geadopteerd bent. Zijn jouw ouders je biologische ouders dan heb je dus alleen een kopie van je geboorte akte nodig.

Nadat je de VOG en geboorteakte hebt aangevraagd kan je gerust verder met stap 4. Je hoeft dus niet te wachten totdat je de documenten thuis hebt ontvangen.

 

Stap 4. Aanvraagformulier stagevergunning en bijlage A downloaden

We gaan nu bezig met het aanvraagformulier voor de verklaring van rechtswege. Ook wel VVR, VRW of stagevergunning genoemd. Ben jij een Nederlander en ga je stage lopen op Curacao, dan moet je gebruik maken van TO-Modelformulier-306-VRW-Art-3-onder-f-LTU.

Als je het formulier download van de website van de overheid van Curacao, zul je merken dat je niet elk selectievakje gemakkelijk digitaal kan invullen. Daarnaast zit het aanvraagformulier en de bijlage A in één document. Terwijl je deze documenten afzonderlijk van elkaar moet aanleveren. Om het makkelijk voor je te maken hebben we de documenten gescheiden en werkende selectievakjes toegevoegd. Tevens hebben we al een aantal noodzakelijke selectievakjes voorgeselecteerd. Download en open deze twee documenten:

 Ga nu door naar stap 5 waar we het aanvraagformulier gaan invullen.

Let op: Ben je geen Nederlander of ben je misschien geboren op Curacao, dan zal een ander document voor jou van toepassing zijn. Voor de VRW zijn er verschillende formulieren, afhankelijk van jouw situatie. Bekijk hier alle mogelijke formulieren.

Let op: Ben jij minderjarig en heb je op het voorblad gelezen dat een ander formulier voor jou van toepassing is, dit klopt niet! TO-Modelformulier-308-VRW-Art-3-onder-h-LTU is alleen van toepassing op gezinshereniging. Of je nu meerderjarig of minderjarig bent als je op stage gaat, jij moet TO-Modelformulier-306-VRW-Art-3-onder-f-LTU invullen.

 

Stap 5. Aanvraagformulier invullen

In deze stap gaan we de TO-Modelformulier-306-VRW-Art-3-onder-f-LTU invullen. Je kan ervoor kiezen om dit digitaal te doen. Doe je het toch liever met de hand, gebruik dan blokletters en een blauwe pen! Dit is heel belangrijk (geen grap!).

Stap 5.1 – Persoonlijke gegevens aanvrager

Vul jouw persoonlijke gegevens in onder het eerste kopje. Je zult hier zien dat je ook een verblijfplaats moet opgeven. Heb jij nog geen huisvesting gevonden, doe dat dan nu direct. Je kan hier kiezen uit vele veilige studentenhuizen. Kamers, studio’s of appartementen. Met of zonder zwembad. Alles wat jij wenst. Kom je er niet uit, dan kan je ook even contact opnemen per WhatsApp, wij helpen je graag.

Stap 5.2 – Motivering

Vul jouw motivering in onder het tweede kopje. Je kan deze voorbeeldtekst kopiëren:

Beste meneer/mevrouw,

Mijn naam is (voor- en achternaam) en ik ben voornemens stage te gaan lopen op Curacao. Mijn stageperiode loopt van (datum) tot (datum).

Hartelijk dank.

 

Met vriendelijke groet,

(voor- en achternaam)

Stap 5.3 – (On)volledige aanvraag

Onder kopje drie dien je te verklaren dat je alle gevraagde stukken, conform de vereistenlijst, bij de aanvraag hebt bijgevoegd. Je kan dit alvast aanvinken. We gaan even later de noodzakelijke documenten verzamelen, bijvoegen en versturen.

Stap 5.4 – Antecedentenverklaring

Onder kopje vier moet je verklaren wat op jou van toepassing is. Vul de antecedentenverklaring naar waarheid in.

Stap 5.5 – Machtiging

Onder het vijfde kopje moet je de toelatingsorganisatie machtigen tot het inwinnen van relevante informatie. Dit doe je door het aanvinken dat je het formulier naar waarheid hebt ingevuld.

Stap 5.6 – Ondertekenen

Vervolgens onder de machtiging, moet je het aanvraagformulier ondertekenen. Vul de datum en plaats in en zet jouw handtekening. Vul je het document digitaal in, dan zou je een digitale handtekening kunnen zetten. Dat kan makkelijk, snel en gratis via deze website. Teken, save en download eventueel met transparante achtergrond. Kopieer vervolgens de afbeelding en plak deze in het aanvraagformulier.

Stap 5.7 – Opslaan als PDF

Heb je alles digitaal ingevuld. sla het document dan op onder bestandsnaam: 1. Aanvraagformulier 306 VRW-art 3 onder f LTU. Je dient het document op te slaan als PDF. Misschien is het ook handig als je een MS Word kopie bewaard, stel dat je later nog iets moet aanpassen.

Heb je het document geprint en met de hand ingevuld (in blokletters en met een blauwe pen), scan het document dan in kleur. Sla het vervolgens op als PDF onder bovenstaande bestandsnaam. Zorg ervoor dat het aanvraagformulier één PDF is en dus niet 3 verschillende pagina’s. Heb jij alleen losse PDFs, gebruik dan deze makkelijke tool. Hiermee kan je gratis verschillende PDFs samenvoegen. Zo krijg je toch één bestand.

 

Stap 6. Bijlage A invullen

In deze stap gaan we de Bijlage A invullen. Je kan ervoor kiezen om dit digitaal te doen. Doe je het toch liever met de hand, gebruik dan blokletters en een blauwe pen!

Heb je bij stap 4 van dit stappenplan Bijlage A gedownload, dan merk je dat een punten 1 tot en met 7 al zijn ingevuld. Deze documenten zijn namelijk noodzakelijk voor het aanvragen van de stagevergunning. Als je een document niet kan aanleveren en/of dus een vakje moet deselecteren, zal jouw stagevergunning worden afgewezen.

Het enige wat jij nog moet doen is het invullen van jouw naam.

Punt 8 zal je niet hoeven in te vullen als je niet gehuwd of een samenlevingsovereenkomst hebt. Is dit wel het geval, lees goed de benodigde documenten en voeg deze toe bij de e-mail, zodra je de aanvraag doet.

Punt 9 zal je niet hoeven in te vullen als je geen gebruik maakt van een gemachtigde. Is dit wel het geval, lees goed de benodigde documenten en voeg deze toe bij de e-mail, zodra je de aanvraag doet.

Let op: zet geen vinkjes in de kolom ‘TO’. Dit staat namelijk voor Toelatingsorganisatie.

In ieder geval moet in dit document dus jouw naam staan en moeten punten 1 tot en met 7 zijn aangekruist. Heb je alles digitaal ingevuld. sla het document dan op onder bestandsnaam: 2. Bijlage A. Je dient het document op te slaan als PDF. Misschien is het ook handig als je een MS Word kopie bewaard, stel dat je later nog iets moet aanpassen.

Heb je het document geprint en met de hand ingevuld (in blokletters en met een blauwe pen), scan het document dan in kleur. Sla het vervolgens op als PDF onder bovenstaande bestandsnaam.

 

Stap 7. Documenten verzamelen en digitaliseren

Nadat je het aanvraagformulier en bijlage A in stap 5 en 6 hebt ingevuld, heb je een idee van de benodigde documenten. In deze stap gaan we alle benodigde documenten verzamelen en digitaliseren, zodat je deze vervolgens gemakkelijk kunt verzenden. Maak een mapje aan op je computer met een gemakkelijke naam zoals stagevergunning Curacao. In dit mapje verzamelen we alle documenten. Hier kan je alvast het aanvraagformulier en bijlage A inzetten.

Let op: Alle documenten moeten PDFs zijn. Als het geen PDFs zijn, zal de toelatingsorganisatie van Curacao de aanvraag afwijzen.

Document 1 – ingevulde en ondertekende aanvraagformulier 306 VRW-art 3 onder f LTU
Het eerste document wat je moet hebben is het ingevulde aanvraagformulier, welke je hebt opgeslagen op je computer onder stap 5.7. We gaan ervan uit dat dit document volledig is ingevuld en ondertekend.

Document 2 – Ingevulde Bijlage A
Het tweede document wat je moet aanleveren is een ingevulde bijlage A. Deze heb je ingevuld en opgeslagen onder stap 6.

Document 3 – Betalingsbewijs
De leges en retributiekosten voor het aanvragen van de stagevergunning liggen op 615 ANG. Dit dient overgemaakt te worden naar de Toelatingsorganisatie van Curacao.

Het overmaken is niet zo gepiept en daarom heb ik hier een speciale stap van gemaakt. Dit is stap 8. Voor nu kan je gewoon verder met deze lijst. Het betalingsbewijs die je nodig hebt om de aanvraag te doen, gaan we na de betaling downloaden en toevoegen in het verzamelmapje.

Document 4 – Fotopagina paspoort
Je dient een kopie van de fotopagina van je paspoort aan te leveren. Zorg dat je een goede scan in kleur hebt. Mocht de handtekening niet op de fotopagina van je paspoort staan, zorg dan dat je de pagina waar je handtekening staat, ook scant. Let op: Je paspoort moet minimaal nog 6 maanden geldig zijn bij indiending van de aanvraag.

Document 5 – Geboorteakte of erkenningsakte
We gaan ervan uit dat je inmiddels de geboorte- of erkenningsakte hebt ontvangen van de gemeente. Is dit niet het geval, dan moet je hier op wachten. Je zou de rest van de documenten in deze lijst kunnen verzamelen. Je kan zelfs de betaling doen aan de toelatingsorganisatie. Echter je kan de aanvraag niet indienen.

Heb je de geboorte- of erkenningsakte ontvangen, digitaliseer deze dan. Scan het document en sla het op als PDF in het verzamelmapje.

Zoals aangegeven in stap 3 van dit stappenplan, is het van belang dat de kopie van je geboorteakte niet ouder is dan 1 jaar bij indiening van de aanvraag voor de stagevergunning.

Document 6 – Verklaring Omtrent gedrag
We gaan ervan uit dat je inmiddels de VOG hebt ontvangen van de gemeente. Is dit niet het geval, dan moet je hier op wachten. Je zou de rest van de documenten in deze lijst kunnen verzamelen. Je kan zelfs de betaling doen aan de toelatingsorganisatie. Echter je kan de aanvraag niet indienen.

Heb je de VOG ontvangen, digitaliseer deze dan. Scan het document en sla het op als PDF in het verzamelmapje.

Zoals aangegeven in stap 2 van dit stappenplan, is het van belang dat de VOG niet ouder is dan 3 maanden bij indiening van de aanvraag voor de stagevergunning.

Document 7 – Bewijs duurzaam voldoende middelen van bestaan
Om te bewijzen dat je over voldoende duurzame middelen beschikt, zullen we de toelatingsorganisatie van Curacao voorzien van een stageovereenkomst. Het is belangrijk dat deze overeenkomst door jouw onderwijsinstelling, het stage verlenend bedrijf en jouzelf is ondertekend.

Mocht je niet zo’n stageovereenkomst hebben, dan kan je ook een bewijs aan leveren dat je studiefinanciering ontvangt. Als je je inlogt op ‘Mijn Duo’, kan je bij ‘Mijn berichten’, het bericht downloaden van DUO dat je studiefinanciering ontvangt. Dit is voldoende bewijs.

Als je ook deze mogelijkheid niet hebt, kan je er ook voor kiezen om de bankafschriften van de afgelopen 12 maanden te downloaden en aan te leveren.

De keuze is dus aan jou welk document jij hiervoor wilt aanleveren.

Document 8 – Huwelijksakte (optioneel)
De meeste stagiairs zijn nog niet getrouwd of (officieel) samenwonend. Ben jij niet getrouwd en heb jij geen geregistreerd partnerschap, dan mag je dit document overslaan. Je hoeft hiervoor dus niks te doen.

Ben jij wel getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan moet je zorgen voor extra documenten. De benodigde documenten kan je aflezen uit bijlage A, bij punt 8.

Document 9 – Machtigingsbrief en legitimatiebewijs gemachtigde (optioneel)
De meeste stagiairs zullen zelf de stagevergunning aanvragen. Is dat het geval, dan mag je dit document overslaan. Je hoeft hiervoor dus niks te doen.

Maak jij wel gebruik van een gemachtigde, zorg dan voor een originele machtigingsbrief. Zorg ervoor dat deze niet ouder is dan 6 maanden. Daarnaast moet je ook een kopie van het legitimatiebewijs van de gemachtigde aanleveren.

 

Stap 8. Betaling

We gaan nu over tot het betalen van de leges en retributiekosten van de stagevergunning. Dit kost 615 ANG. ANG is de nationale munt van Curacao en staat voor Antilliaanse Gulden. Je kan hier de prijzenlijst checken.

Daarnaast is het mogelijk dat je op internet en soms zelfs in de documenten van de toelatingsorganisatie ziet, dat je dit bedrag aan de Girobank moet overmaken. Ook dit is incorrect. In 2019 ging de Girobank door zwaar weer en zodoende is de Toelatingsorganisatie van bank veranderd. Nu bankieren zij bij de MCB Bank.

Ook zul je merken dat in de formulieren van de Toelatingsorganisatie soms staat dat je de betaling bij één van de vestigingen moet doen. En ook dat je een origineel betalingsbewijs moet overleggen. Zoals je al ziet aankomen, ook dit is incorrect. Je kan gewoon gebruik maken van internetbankieren. Ook kan je hieruit een betalingsbewijs downloaden en dit is voldoende.

Je kan je nu inloggen op internetbankieren van jouw bank. Maak vervolgens een nieuwe betalingsopdracht aan. Het kan zijn dat jij voor wereldbetaling moet kiezen. Je moet namelijk 615 ANG overmaken en niet een omgerekend bedrag in Euro’s. Gebruik de volgende gegevens:

Bank: Maduro & Curiel’s Bank N.V.
Adresgegevens bank: Plasa Jojo Correa 2-4
Plaats bank: Willemstad
Bic/Swiftcode: MCBKCWCU
Rekeningnummer: 31967908
Te name van / begunstigde: Toelatingsorganisatie
Adres begunstigde: Prinsenstraat 90
Plaats begunstigde: Willemstad
Omschrijving: Betaling VVR (‘jouw voor- en achternaam en geboortedatum’)
Kies als kostenverdeling: OUR / our cost. Jij als opdrachtgever dient namelijk de transactiekosten te betalen.

Nadat je betaald hebt, dien je te zorgen voor een bewijs van betaling. Soms duurt het even voordat de bank de betaling verwerkt. Na deze verwerking kan je vaak de transactie downloaden naar PDF. Lukt jou dit niet, dan kan je ook kiezen om een rekeningafschrift te downloaden, zodat dat fungeert als betaalbewijs. Als ook dat niet lukt, kan je ook kiezen om een screenshot te maken van de betaling. Plak deze vervolgens in Paint en sla het document op als PDF. Plaats het document in het verzamelmapje bij de rest van de benodigde documenten.

 

Stap 9. Aanvraag indienen

Eindelijk is het zover! Alle documenten zijn verzameld en we kunnen de aanvraag indienen! Wellicht heb je elders op internet, of op het voorblad van het aanvraagformulier gelezen dat je persoonlijk de aanvraag moet indienen. Dit klopt niet! Je kan (lees: moet) de aanvraag per e-mail indienen.

Stel een nieuwe e-mail op ter attentie van intake@immigrationcur.org. Gebruik de volgende tekst in het onderwerp: Aanvraag VVR – ‘je naam en geboortedatum (ddmmjjjj)’. Hierbij een voorbeeld:

Aanvraag VVR – Pietje Janssen 22-03-2001

Vervolgens kan je deze tekst kopiëren in de e-mail:

Beste heer/mevrouw,

Hierbij stuur ik u graag mijn aanvraag voor de stagevergunning. Ik heb het aanvraagformulier en alle vereiste documenten bijgevoegd. Mochten er opmerkingen of vragen zijn, laat het mij gerust weten.

Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

‘Je voor- en achternaam’

Vervolgens gaan we alle documenten bijvoegen die we de afgelopen tijd hebben verzameld. Hierbij de checklist:

 1. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 2. Een compleet ingevulde bijlage A.
 3. Betalingsbewijs Leges & Retributies.
 4. Fotokopie paspoort incl. handtekening paspoorthouder. Minimaal 6 maanden geldig.
 5. Kopie geboorteakte (of erkenningsakte) niet ouder dan 1 jaar.
 6. Verklaring omtrent gedrag niet ouder dan 3 maanden.
 7. Bewijs duurzaam voldoende middelen.
 8. (optioneel) documenten als je getrouwd bent of een samenlevingscontract hebt.
 9. (optioneel) machtigingsbrief en legitimatie als je gebruik maakt van een gemachtigde.

Let op:

 • Alle documenten zijn PDFs.
 • Het aanvraagformulier is digitaal ingevuld of handmatig in blokletters en met een blauwe pen en vervolgens in kleur gescand.
 • Jouw naam en geboortedatum staat in het onderwerp van de e-mail.
 • De e-mail bevat de aanvraag van één persoon. Als je met meerdere personen een aanvraag wil doen, moet je een nieuwe e-mail opstellen.
 • Alle documenten uit bovenstaande checklist zijn bijgevoegd.

En nu mag je de e-mail verzenden en daarmee heb jij je stagevergunning aangevraagd! Congratz!

 

Stap 10. En nu?

Wat nu? Goeie vraag!

De Toelatingsorganisatie Curacao behandeld de aanvraag en gaat na of jij in aanmerking komt voor een stagevergunning. Het kan tot 4 maanden duren voordat jij uitslag krijgt. Doorgaans duurt het tussen de 2 en 4 maanden. Je zal de uitslag per e-mail ontvangen. Nadat jij de aanvraag hebt gedaan, mag je al legaal stage lopen op Curacao. Dit wil zeggen, nadat jij bij stap 9 de e-mail hebt verzonden. De stagevergunning hoeft dus officieel nog niet te zijn verleend.

Daarnaast is het nog even belangrijk dat je de verzonden e-mail uitprint. Stel dat de douane lastig doet op Curacao, dan kan jij aantonen dat je de stagevergunning hebt aangevraagd. Hou de geprinte e-mail dus bij je in de handbagage.

Naast de stagevergunning heb je ook huisvesting, een stageauto en een goede stageverzekering nodig. Je kan dit allemaal gratis regelen via deze website. Bekijk hier alle veilige stagehuizen en reserveer geheel gratis. Bekijk hier de veilige en goedkope stageauto’s met een goede verzekering. Ook de auto’s kan je geheel gratis boeken. Ook met een goede stageverzekering helpen wij jou gratis. Neem even contact met ons op en wij begeleiden je naar de beste verzekeringen, zodat je zonder zorgen stage kan lopen op Curacao.

 

Hi! Ik wil graag GRATIS advies betreffende huisvesting, vervoer en verzekering voor mijn Stage Op Curacao

 

Daarnaast zal je het vast leuk vinden om al andere stagiairs te leren kennen. Sluit je hier aan bij de Facebook groep voor stagiairs op Curacao. Een leuke community waar wekelijks vele handige tips worden gedeeld. Over tips gesproken, wil jij een pdf ontvangen met de 10 tips voor jouw stage op Curacao. Neem contact op per WhatsApp en we sturen je deze toe!

 

Dit stappenplan is eigendom van Een Stage Op Curacao®. Alle rechten voorbehouden. Copyright© 2021 van toepassing.

WeCreativez WhatsApp Support
Stage lopen op Curacao?
Stel hier al je vragen!